Immanuel Geesing

Consultant Bedrijfsverduurzaming

Stichting InduSym is opgericht om bedrijven te helpen bij de transitie naar een circulaire economie. Ons speerpunt is de InduSym online marktplaats waar aanbieders en gebruikers van reststromen elkaar kunnen vinden.

Industriële symbiose is een vorm van circulaire economie: de reststroom van één bedrijf wordt de grondstof van een ander bedrijf. Met voldoende van deze uitwisselingen ontstaan er ketens waar de waarde van een materiaal optimaal benut wordt. Samenwerkende bedrijven kunnen goedkoper aan materialen komen zonder nieuwe grondstoffen te verbruiken, of reststromen een nuttige bestemming geven terwijl ze besparen op afvalverwerking. Zo worden bedrijven veel efficiënter, economischer en duurzamer.

Event Timeslots (1)

Workshopruimte 1
-
InduSym: aan de slag met circulaire economie